www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

CIDEX - armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk

 

Cidex är en vidareutveckling av prestanda och läggningsprocess för näten Roadtex och duken Rotaflex.

Erfarenheterna från fält sedan 1986 och omfattande forskning av ledande väglaboratorier i Europa, har visat fördelarna med våra nät för att
 • eliminera eller fördröja reflexionssprickor
 • minska spårbildningen
 • öka livslängden för beläggningen
 • öka bärigheten
 • förhindra att tjälsprickor uppstår.


Bilden visar
Läggning av Cidex armeringsnät
Livslängden mot utmattning beroende på höga trafikbelastningar kan ökas upp till 10 gånger, alternativt kan en besparing på upp till 30% av beläggningstjockleken göras.

Cidex i beläggningen hindrar spänningar i asfalten att nå en kritisk nivå.
Lagd inne i en asfaltbeläggning ger Cidex de tre viktiga egenskaperna:
 • Armering,
 • Tätning,
 • God vidhäftning mellan lagren.


Cidex är den kostnadseffektiva lösningen för förstärkning av beläggningar och kan kombineras med alla typer av massabeläggningar.

 


Cidex kan levereras i olika draghållfastheter
Beteckning Draghållfasthet Teknisk specifikation Anm.
Cidex 20 100SB 20 x 100 kN/m Tekniska data- specifikationer finns i bredderna 2,05 och 3,05m.
Cidex 100SB 100 x 100 kN/m Tekniska data- specifikationer finns i bredderna 2,05 och 3,05m.
Cidex 150 20SB 150 x 20 kN/m Tekniska data- specifikationer finns i bredden 3,05m.
Cidex 50SB 50 x 50 kN/m Tekniska data- specifikationer finns i bredderna 2,05 och 3,05m.

Rekommenderad asfalttjocklek
Stenstorlek Cidex
50SB
Cidex
20 100SB
Cidex
150 20 SB
Cidex
100SB
AB 8 30mm 30mm 35mm 35mm
AB 11 35mm 35mm 40mm 40mm
AB 16 40mm 40mm 45mm 45mm

Egenskaper och fördelar

 • Ökar beläggningens livslängd 10 gånger.
 • Kostnadsbesparande användning av tunnare beläggningar för att eliminera höjning av gångbanekanter och tröskelproblem.
 • Lätt att lägga med minimala förberedelser och är inget hinder för normal läggningsprocedur.
 • Glasfiber med mycket hög E-modul (70 000 MPa) med tjock skyddscoating av polymer för att ge en verkligt effektiv armering. Alla fibrer arbetar tillsammans och inte var för sig.
 • Kemisk motståndskraft mot alla vanligt förekommande kemikalier i vägar.
 • Glasfiber smälter inte vid kontakt med varmt bitumen.

ARMERING KAN ANVÄNDAS BÅDE I NYA ÖVERBYGGNADER SAMT VID REPARATIONER AV BEFINTLIGA SPRUCKNA ASFALTYTOR

Armeringsnätet måste vara mellan två lager asfaltmassa, även om den undre är gammal.

 


Testresultat

En asfaltbalk utan armering får efter 200 000 belastningar en
permanent nedböjning av 20 mm.
En asfaltbalk armerad med CIDEX 35.70 får efter 2 000 000 belastningar en permanent nedböjning av 15 mm(>10 gångers förbättring).
 
Nedböjningsresultat i mm