www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

Konsultanvisningar - asfaltarmerare, asfaltarmering


Våra produkter
Våra produkter är asfaltarmerare som har till uppgift att förstärka asfaltbeläggningar och därigenom förlänga livslängden och reducera underhållskostnaderna.
Med våra produkter kan vi påvisa upp till 10 ggr längre livslängd på asfaltbeläggningar.
Produkterna är av två typer;
 • asfaltarmering som lägges mellan två asfaltlager för att bl.a öka bärighet samt hindra återkomst av sprickor.
 • tillsatsmedel till asfaltindustrin för många olika ändamål.

Besparingar
Genom att välja våra produkter sparar du naturresurser, eftersom du kan minska på asfaltmängden och får längre intervaller mellan underhållstillfällena.


CIDEX förekommer i flera dragstyrkor

Cidex 100SB

100 x 100 kN/m

Används vid bärighetsproblem och krackelerade ytor på gator och vägar med hög trafikintensitet och stor mängd tunga fordon. Armeringen finns i bredderna 2,05 och 3,05 meter

Förslag till text när ni ska skriva förfrågningsunderlag.
(Markera text med pekare, Högerklicka och välj Kopiera)

Armeringen ska vara av glasfiber, typ Cidex 100SB eller likvärdigt. Armeringen ska vara certifierad enligt ISO 10319. För bästa förtagning mellan asfaltlagren skall rutstorleken ska vara minst 30 x 30 mm. Glasfibern ska skyddas av en Styren Butadien Coating. Armeringen ska klistras fast med bitumen BE50R 1,2 kg/m2.
Övrig läggning enligt leverantörens anvisningar.


Hämta Tekniska data för Cidex 100SB(PDF-format) >>

 

Cidex 20 100SB

20 x 100 kN/m

Används vid längsgående sprickor och breddningar. Armeringen finns i bredderna 2,05 och 3,05 meter och kan enkelt kapas till 1 meters bredd

Förslag till text när ni ska skriva förfrågningsunderlag.
(Markera text med pekare, Högerklicka och välj Kopiera)


Armeringen ska vara av glasfiber, typ Cidex 20.100SB eller likvärdigt. Armeringen ska vara certifierad enligt ISO 10319. För bästa förtagning mellan asfaltlagren skall rutstorleken ska vara minst 30 x 30 mm. Glasfibern ska skyddas av en Styren Butadien Coating. Armeringen ska klistras fast med bitumen BE50R 1,0 kg/m2.
Övrig läggning enligt leverantörens anvisningar.


Hämta Tekniska data för Cidex 20.100SB(PDF-format) >>


Cidex 50SB

50 x 50 kN/m

Används vid bärighetsproblem och krackelerade ytor på gator och vägar med låg trafikintensitet och mindre mängd tunga fordon. Armeringen finns i bredderna 2,05 och 3,05 meter

Förslag till text när ni ska skriva förfrågningsunderlag.
(Markera text med pekare, Högerklicka och välj Kopiera)

Armeringen ska vara av glasfiber, typ Cidex 50SB eller likvärdigt. Armeringen ska vara certifierad enligt ISO 10319. För bästa förtagning mellan asfaltlagren skall rutstorleken ska vara minst 30 x 30 mm. Glasfibern ska skyddas av en Styren Butadien Coating. Armeringen ska klistras fast med bitumen BE50R 1,0 kg/m2.
Övrig läggning enligt leverantörens anvisningar.


Hämta Tekniska data för Cidex 50SB(PDF-format) >>

Cidex 150 20SB

150 x 20 kN/m

Används vid tjälproblem eller vägar med betongsprickor. Denna armering läggs i hela våder tvärs vägen eller betongsprickan. Armeringen finns i bredden 3,05 meter

Förslag till text när ni ska skriva förfrågningsunderlag.
(Markera text med pekare, Högerklicka och välj Kopiera)

Armeringen ska vara av glasfiber, typ Cidex 150.20 eller likvärdigt. Armeringen ska vara certifierad enligt ISO 10319. För bästa förtagning mellan asfaltlagren skall rutstorleken ska vara minst 30 x 30 mm. Glasfibern ska skyddas av en Styren Butadien Coating.  Armeringen ska klistras fast med bitumen BE50R 1,2 kg/m2.
Övrig läggning enligt leverantörens anvisningar.


Hämta Tekniska data för Cidex 150.20SB(PDF-format) >>
Contractors övriga armeringsprodukter

ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager.
ROTAFLEX används för att:
 • motverka reflexionssprickor
 • åstadkomma ett vattentätt membran
 • öka beläggningens bärighet
Läs mer ...

ROTATEX
Ett armeringsnät för gjutasfalt och asfaltmastix.
Rotatex används som armering på
 • gångbanor
 • balkonger
 • parkeringsdäck
och liknande objekt.
Läs mer ...Contractors tillsatsmedel

UINTAITE
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat.
UINTAITE används för att:
 • öka motståndskraften mot deformation vid belastning
 • öka hårdheten
 • öka viskositeten
 • förbättra formbarheten
 • förbättra åldringsegenskaperna

Läs mer ...


POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning i AG-lager.
Läs mer ...

POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning i bindlager

Läs mer ...


POLYMER FLEX 20
Koncentrerat modifierat bitumen i grunulerad form för slitlager

Läs mer ...

POLYMER PLAST AK
Specialutvecklat tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill.

Läs mer ...


POLYMER PHONE
Ett gummiartat tillsatsmedel som reducerar bullret av passerande fordon på varmblandade asfaltytor.

Läs mer ...

COL
Ett färdigt fyllnadsslam för öppna asfaltblandningar som används på ytbeläggningar som kräver mycket hög motståndskraft mot slag.

Läs mer ...

Omfattande tester
Omfattande tester har utförts av bl a Netherlands Pavement Consultants, Tekniska Högskolan i Stockholm, Luleå Tekniska Universitet, VTI i Linköping, NCC:s och Skanskas asfaltlaboratorier.