www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

COL - Industriell motståndskraftig ytbehandling


COL är ett färdigt fyllnadsslam för öppna asfaltblandningar som används på ytbeläggningar som kräver mycket hög motståndskraft mot slag. Denna produkt är ett pulver som är färdigt att använda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
COL är utformat för att motstå extrema växlande belastingar.

  • Industrigolv
  • Verkstäder
  • Flygstationer


HUVUDFÖRDELAR
COL är en färdig mix vilket förhindrar misstag vid blandningen. Tillsätt bara 30% vatten. Minskar kostnaderna för arbetskraft.