www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

POLYMER FLEX 20 - Koncentrerat modifierat bitumen i granulerad form för slitlager


POLYMER FLEX 20 levereras i form av 4 mm granulat. Det är en blandning av elastomer och termoplastisk polymer som gjorts lättsmält genom ett specialbitumen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Alla asfaltblandningar som kräver en hög kohesionsnivå och som utsätts för stora tangentialspänningar.
- Tunna bituminösa slitlager.
- Mycket tunna bituminösa slitlager
- Dränasfalt ABD

METOD

Det är ett koncentrerat modifierat bitumen i granulatform som används direkt i blandaren på verket för tillverkning av varmblandad asfalt. Två saker gör denna nya teknik möjlig:

- Polymererna, som har en lång expansionstid, har gjorts lättsmälta under tillverkningen av moderlösningen och behöver därför bara en mycket kort blandningstid.

- Blandaren som är fylld med den varma ballasten producerar en mycket hög skjuvhastighet så att en homogen blandning kan uppnås på en mycket kort blandningstid.

Den tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk.
Tillsatshalten är vanligtvis mellan 5 och 10% gånger bindemedelsvikten.

EGENSKAPER
Densitet 0,98 gr/cm3
Smältpunkt 110-130C
Kornstorlek 4 mm


BLANDNING OCH TILLVERKNING


För att optimera kvalitén på asfaltmassan, tillsäts POLYMER FLEX 20 under blandningen helst på granulatet före coating. Tillverkningstemperatur är upp till 170C.
HUVUDFÖRDELAR
  • Förbättrar i hög grad den inre kohesionen hos asfalt som utsätts för hög tangentialspänning.
  • Tack vare den förbättrade kohesionen, minskar komprimeringen av trafiken, vilket tillåter att man behåller en god ytsträvhet.
  • Flexibel att använda och tillverka.
  • Enkelt att tillverka blandningar även i små kvantiteter.
  • Inget behov av anläggning för modifierade bindemedel.
  • Produkten kan lagras kallt.
  • Förenklar dosering.
  • Pressar kostnaderna.EXEMPEL PÅ EFFEKTEN AV TILLSÄTTNING AV POLYMER FLEX 20 PÅ BITUMENETS EGENSKAPER

Bitumen 80/100 +POLYMER FLEX 20 +POLYMER FLEX 20
% Bitumen+ POLYMER FLEX 20 100/0 95/5 95/10
Tillsatshalt 0 5 9,5
Penetration 102 57 39
Mjukpunkt C 43 55 88
Fraas punkt C -16 -15 -17
Plasticitetsintervall 59 70 99
Viskositet vid 100C 1700 5 000 /
Viskositet m.P.a.s vid      
120C
510 1 450 3 950
140C
180 500 1 450
160C
/ / 635