www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

Produktkatalog


Våra produkter
Samtliga våra produkter har till uppgift att förstärka asfaltbeläggningar och därigenom förlänga livslängden och reducera underhållskostnaderna.
Med våra produkter kan vi påvisa upp till 10 ggr längre livslängd på asfaltbeläggningar.
Produkterna är av två typer
  • armeringsprodukter som lägges mellan två asfaltlager för att bl.a öka bärighet med mindre asfaltmassa samt motverka sprickor.
  • tillsatsmedel för många olika ändamål.
Besparingar
Genom att välja våra produkter sparar du naturresurser, eftersom du kan minska på asfaltmängden och får längre intervaller mellan underhållstillfällena.


Contractors armeringsprodukterCIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk.
CIDEX används för att
-
eliminera eller fördröja reflexionssprickor
-
minska spårbildningen och öka livslängdenförhindra att tjälsprickor uppstår.
Läs mer ...

ROTATEX
Ett armeringsnät för gjutasfalt och asfaltmastix.
Rotatex används som armering på
- gångbanor
-
balkonger
-
parkeringsdäck liknande objekt.

Läs mer ...

Contractors tillsatsmedel

UINTAITE
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat.
UINTAITE används för att:
-
öka motståndskraften mot deformation vid belastning
-
öka hårdheten
-
öka viskositeten
-
förbättra formbarheten
-
förbättra åldringsegenskaperna
Läs mer ...


DUSTEX
en ekologisk och ekonomisk lösning för
- dammande grusvägar,
- vägbyggen,
- industriområden med grusbeläggning
- gruvbrytning
- etc.
Läs mer...


ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager.
ROTAFLEX används för att:
- motverka reflexionssprickor
- åstadkomma ett vattentätt membran
- öka beläggningens bärighet
Läs mer ...

POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning i AG-lager.

Läs mer ...

POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning i bindlager

Läs mer ...

POLYMER FLEX 20
Koncentrerat modifierat bitumen i grunulerad form för slitlager

Läs mer ...

POLYMER PLAST AK
Specialutvecklat tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill.

Läs mer ...

POLYMER PHONE
Ett gummiartat tillsatsmedel som reducerar bullret av passerande fordon på varmblandade asfaltytor.

Läs mer ...

COL
Ett färdigt fyllnadsslam för öppna asfaltblandningar som används på ytbeläggningar som kräver mycket hög motståndskraft mot slag.

Läs mer ...

Omfattande tester
Omfattande tester har utförts av bl a Netherlands Pavement Consultants, Tekniska Högskolan i Stockholm, Luleå Tekniska Universitet, VTI i Linköping, NCC:s och Skanskas asfaltlaboratorier.