www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

POLYMER PHONE - Ljuddämpande tillsatsmedel


POLYMER PHONE är ett gummiartat tillsatsmedel som reducerar bullret av passerande fordon på varmblandade asfaltytor. Dess gradering är 0/4 mm, den är svart, den är en elastisk förening med termiskt klister.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Gator
  • Bussfiler
  • Esplanader
  • Generellt på alla gatu- och vägavsnitt med bullerproblem


METOD
POLYMER PHONE är speciellt designad för att tillsättas direkt i blandaren. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk.
Vanligtvis tillsätts 1 eller 2% gånger vikten på ballasten.

I motsats till retikulerat gummi (EPDM, SBR...) är POLYMER PHONE lätt förenlig med varmblandad asfalt, så den kan tillsättas direkt i blandaren på varmasfaltverket och tillverkas med normalt bitumen.HUVUDFÖRDELAR
  • POLYMER PHONE reducerar mycket av bullret från passerande bilar (5 dBA).
  • Normalt bitumen för tillverkning av varmblandad asfalt används.
  • Obegränsad livslängd i lager vid normala temperaturer.
  • Enkel att använda och att tillverka varmblandad asfalt.
  • Utmärkt kvaliet/prisförhållande.


SKYDD
Patenterad produkt.
JÄMFÖRELSESTUDIE

Produkt Tillsats Bitumen Dosering Bullermäting (dBA)
Normal varmasfalt 0 Normal el. modifierad 6 % 76
POLYMER PHONE 2 % Normal 6 % 71