www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

POLYMER PLAST S - Tillsatsmedel mot spårbildning i bindlager


POLYMER PLAST S levereras som 4 mm granulat. Den är särskilt utformad för att förbättra egenskaperna hos varmblandade asfaltmassor, speciellt motståndskraften mot spårbildning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Motorvägar
 • Vägar med tung trafik
 • Förstärkning av korsningar
 • Cirkulationsplatser
 • Bussfiler
 • Landningsbanor
 • Taxibanor
 • Industrigolv
 • Lagerområden för containers
 • Toppning av långsamma filer på motorvägar och huvudvägar

METOD
POLYMER PLAST Stillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk.
Tillsatshalten är vanligtvis mellan 0,4 - 0,6 % för vägbruk och upp till 1 % av satsen.

BLANDNING OCH TILLVERKNING


För att få den bästa asfaltkvalitén måste POLYMER PLAST S tillsättas i verket vid minst 170C eller t o m 180C om tillsatshalten är 1%.
Om möjligt bör POLYMER PLAST S tillsättas på den torra ballasten innan bitumenet tillsätts i blandaren.


EGENSKAPER
Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150C
Kornstorlek 4 mm
Fyllnadsmedel < 5%
Plastomer > 95%
HUVUDFÖRDELAR
 • Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot spårbildning, även vid höga temperaturer.
 • Förbättrar asfaltmassans motståndskraft mot fotogen.
 • Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot utmattning
 • Flexibel att använda och tillverka varmblandad asfaltmassa.
 • Enkel att lagra och blanda i rätt proportion.
 • Lagras i lufttemperatur.
 • Obegränsad lagringstid.
 • Inget behov av anläggning för modifierade bindemedel och/eller depåtank för bindemedel.JÄMFÖRELSESTUDIE AV SPÅRBILDNING

Använt bitumen 50/70 dosering 6 %
Antal cykler i spårbildningstest (60C)


  Antal cykler i spårbildningstest (60C)
PRODUKT 1000 3000 10000 30000
  Spårbildning %
Kontrollprov 7,1 % 10,3 % 21 % 00
POLYMER PLAST S 0,6 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 5,6 %