www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

ROTAFLEX - ickevävd armerad polyesterduk


ROTAFLEX är en icke-vävd polyesterduk armerad med ett glasfibernät.


ROTAFLEX läggs mellan två asfaltlager och används för att:

  • motverka reflexionssprickor
  • åstadkomma ett vattentätt membran
  • öka beläggningens bärighet
Glasfiberns egenskaper

  • draghållfasthet > 40 000 kg/cm
  • E-modul ca 750 000 kg/cm
  • töjning max 3% till brott
ROTAFLEX 830 SL med 80 g polyesterduk har en draghållfasthet av 50x50 kN/m

ROTAFLEX 816 L med 80 g polyesterduk har en draghållfasthet av 12x12 kN/m

Större kvantiteter
För större kvantiteter kan ROTAFLEX tillverkas med draghållfasthet 5, 12, 18, 36, 40, 70 och 100 kN/m.
Alla dessa produkter kan levereras med 80 eller 120 g polyesterduk/m2.